U bent hier

Cliëntendossiers

  • Alle informatie en uitwisseling met de cliënt overzichtelijk in één dossier.
  • Snel en makkelijk een nieuw dossier aanmaken.
  • Onderdelen van de dossiervorming zijn: aanmelding, intake vragenlijst en intake gesprek, voortgangsgesprekken, officiële rapportages, toestemmingen, telefonisch contact en eindgesprek
  • Daarnaast direct toegang tot taken, e-mails en huiswerkopdrachten.
  • Na ieder vervolggesprek eenvoudig notities in het dossier maken.
  • Toestemming van de cliënt is ingebouwd.
  • Alle dossiers zijn doorzoekbaar, dus snel uw gegevens vinden.
  • Hulpverleningsplan en doelen zijn eenvoudig te noteren.
  • Handige tijdlijn voor historisch overzicht.

Functionaliteit